sobota, 11 czerwca 2011

2 Rajd Królewski - Przygotowania do rajdu - oklejanie 2

Załoga 22

Witam nową załogę zainteresowaną...
... rozpoczynam wyszykowanie zdjęć... :)

1 komentarz: